Billigtlagers forsikring dækker brand- og vandskade. Lejer er selv forpligtet til at sikre at hængelåsen er forsikringsgodkendt (klasse grøn), og selv anskaffe sig løsøreforsikring om nødvendigt.

Ved brandopstandelse eller vandskade, der skyldes en lejers ulovligt opbevarede ejendele (se punkt 5 i lejebetingelser), er denne lejer erstatningspligtig over for Billigtlager og tredjepart. Ansvaret er derfor udtrykkeligt lejers, og i det omfang lejer skønner det nødvendigt selv at tegne forsikring herom.